Návrh na výmaz zapísanej osoby z obchodného registra

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Obchodný register je verejný zoznam, do ktorého sa zapisujú zákonom stanovené údaje a ktorého súčasťou je zbierka zákonom ustanovených listín. Návrh na výmaz zapísaných údajov podáva navrhovateľ, ktorým je: - zapísaná osoba, - osoba oprávnená napríklad podľa Obchodného zákonníka. Pravosť podpisu navrhovateľa (príp. pravosť podpisu splnomocniteľa, ak ide o zastúpenie na základe plnomocenstva), musí byť osvedčená. Späťvzatie návrhu na zápis sa nepripúšťa.

Zdroj

Formulár vydává Ministerstvo spravodlivosti (MS SR)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť