Návrh na zápis jednoduchej spoločnosti na akcie do obchodného registra

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Návrh na zápis jednoduchej spoločnosti na akcie do obchodného registra (Príloha č. 29 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.)

Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Celková zmena formulára.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo spravodlivosti (MS SR) Vzor formuláru v PDF