Návrh na zápis jednoduchej spoločnosti na akcie do obchodného registra

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Návrh na zápis jednoduchej spoločnosti na akcie do obchodného registra (Príloha č. 29 k vyhláške č. 25/2004 Z. z.)

Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Celková zmena formulára.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Ministerstvo spravodlivosti (MS SR)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť