Návrh na zápis zmeny zapísaných údajov o konečnom užívateľovi výhod

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Formulár slúži na zápis údajov o konečných užívateľoch výhod v prechodnom období a zapísanie zmeny údajov o konečných užívateľoch výhod v obchodnom registri, pre tie právnické osoby zapísané v obchodnom registri, ktorým táto povinnosť vyplýva zo zákona. 297/2008, v zmysle neskorších predpisov. Pri návrhu sa vyžadujú dokumenty autorizované kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou) občana, alebo viacnásobným kvalifikovaným elektronickým podpisom (pečaťou). Služba je bezplatná.

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo spravodlivosti (MS SR) Vzor formuláru v PDF