Objednávka / Kniha výplatného

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Univerzálne tlačivo na evidenciu podávaných Periodických katalógov, Periodickej tlače štandard a Letákov. Pri Letákoch slúži zároveň ako objednávka.

Starší vzor

Objednávka / Kniha výplatného


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribyl stĺpec "Cena za RaZ". Nevypĺňa sa "Zoznam titulov podávaných v rámci periodickej tlače".

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Slovenská pošta

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť