Objednávka / Kniha výplatného

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Univerzálne tlačivo na evidenciu podávaných Periodických katalógov, Periodickej tlače štandard a Letákov. Pri Letákoch slúži zároveň ako objednávka.

Starší vzor

Objednávka / Kniha výplatného


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Zmena v hlavičke formulára v časti Druh podávaných zásielok. Pribudol údaj SP ID.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Slovenská pošta Vzor formuláru v PDF