Odhláška poistenca

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo sa podáva pre účely odhlásenie z verejného zdravotného poistenie. Poistenec je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní skutočnosti pre zánik verejného zdravotného poistenia a vrátiť preukaz poistenca a európsky preukaz zdravotného poistenia do ôsmich dní od zániku poistenia. Za poistenca, ktorý bol pozbavený spôsobilosti na právne úkony, je povinný podať odhlášku poistenca jeho zákonný zástupca. Za maloletého poistenca je povinný oznámiť zánik poistenia zákonný zástupca alebo iná fyzická alebo právnická osoba, ktorej bol maloletý zverený do výchovy, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti alebo zariadenie sociálnych služieb, ak zákonný zástupca nie je známy a maloletý poistenec je umiestnený v zdravotníckom zariadení ústavnej starostlivosti alebo v zariadení sociálnych služieb, poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, ak ide o poistenca, ktorého matka písomne požiadala o utajenie svojej osoby v súvislosti s pôrodom.

Zdroj

Formulár vydáva Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) Vzor formuláru v PDF