Odmietnutie námietky dotknutej osoby proti spracovaniu osobných údajov (GDPR)

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tento formulár môžete použiť na odpoveď, ak osoba podá námietku proti spracovanie jeho osobných údajov.

Vzor formuláru v PDF