Odmietnutie námietky dotknutej osoby proti spracovaniu osobných údajov (GDPR)

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Tento formulár môžete použiť na odpoveď, ak osoba podá námietku proti spracovanie jeho osobných údajov.

Zdroj