Odpoveď na žiadosť o prístup k osobným údajom (GDPR)

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Formulár môžete použiť pre odpoveď na žiadosť o prístup k osobným údajom. V odpovedi by ste mali uviesť aké osobné údaje osoby spracovávate, komu ich odovzdávate, aké sú lehoty na výmaz.

Vzor formuláru v PDF