Odpoveď na žiadosť o prístup k osobným údajom (GDPR)

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Formulár môžete použiť pre odpoveď na žiadosť o prístup k osobným údajom. V odpovedi by ste mali uviesť aké osobné údaje osoby spracovávate, komu ich odovzdávate, aké sú lehoty na výmaz.

Zdroj