Ohlásenie prevádzkovateľa osobných údajov dotknutých osôb o porušení ochrany (GDPR)

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Správca osobných údajov je povinný oznámiť, že došlo k porušeniu zabezpečenia.

Vzor formuláru v PDF