Ohlásenie prevádzkovateľa osobných údajov dozornému úradu o porušení ochrany (GDPR)

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Pokiaľ dôjde k porušeniu bezpečnosti osobných údajov, správca je povinný túto skutočnosť oznámiť.

Vzor formuláru v PDF