Ohlásenie prevádzkovateľa osobných údajov dozornému úradu o porušení ochrany (GDPR)

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Pokiaľ dôjde k porušeniu bezpečnosti osobných údajov, správca je povinný túto skutočnosť oznámiť.

Zdroj