Ohlásenie sprostredkovateľa osobných údajov prevádzkovateľovi o porušení ochrany (GDPR)

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Spracovateľ osobných údajov je povinný oznámiť správcovi prípad porušenia bezpečnosti osobných údajov.

Zdroj