Ohlásenie sprostredkovateľa osobných údajov prevádzkovateľovi o porušení ochrany (GDPR)

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Spracovateľ osobných údajov je povinný oznámiť správcovi prípad porušenia bezpečnosti osobných údajov.

Vzor formuláru v PDF