Ohlásenie živnosti / žiadosť o koncesiu pre fyzickú osobu

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Kto hodlá prevádzkovať ohlasovaciu živnosť, je povinný to ohlásiť živnostenskému úradu miestne príslušnému podľa sídla právnickej osoby alebo bydliska fyzickej osoby.

Starší vzor

Ohlásenie živnosti / žiadosť o koncesiu pre fyzickú osobu


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Zmeny v celom formulári.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo vnútra (MV SR) Vzor formuláru v PDF