Osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Pre prevádzkovateľa daňového skladu slúži toto osvedčenie ako dokument potvrdzujúci oslobodenie zásielky od dane pre žiadateľa (inštitúciu/súkromnú osobu). Pre každého prevádzkovateľa daňového skladu sa vyhotoví osvedčenie. Navyše, prevádzkovateľ je povinný uschovať toto osvedčenie v rámci svojich záznamov v súlade s právnymi predpismi platnými v jeho členskom štáte.

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo financií (MF SR) Vzor formuláru v PDF