Osvedčenie o oslobodení od spotrebnej dane

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Pre prevádzkovateľa daňového skladu slúži toto osvedčenie ako dokument potvrdzujúci oslobodenie zásielky od dane pre žiadateľa (inštitúciu/súkromnú osobu). Pre každého prevádzkovateľa daňového skladu sa vyhotoví osvedčenie. Navyše, prevádzkovateľ je povinný uschovať toto osvedčenie v rámci svojich záznamov v súlade s právnymi predpismi platnými v jeho členskom štáte.

Zdroj

Formulár vydává Ministerstvo financií (MF SR)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť