Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo slúži ako oznámenie k dohode o brigádnickej práci študentov, na základe ktorej nebude študent mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom.

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF