Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo slúži ako oznámenie k dohode o brigádnickej práci študentov, na základe ktorej nebude študent mať postavenie zamestnanca na účely dôchodkového poistenia po splnení podmienok ustanovených týmto zákonom.

Starší vzor

Oznámenie a čestné vyhlásenie k dohode o brigádnickej práci študentov


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Zmenil sa údaj Vzniku dohody. Inak len textové zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF