Oznámenie držiteľa podľa § 43 ods. 17 písm. b) o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia

OZN4317Bv17

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Oznámenie držiteľa podľa § 43 ods. 17 písm. b) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia (ďalej len „oznámenie“)

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Oznámenie držiteľa podľa § 43 ods. 17 písm. b) o výške nepeňažného plnenia a dátume jeho poskytnutia


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Minimálne zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Finančná správa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť