Oznámenie fyzickej osoby, ktorá je k 1. septembru 2012 sporiteľom, ktorého obsahom je prejav vôle, aby mu zaniklo právne postavenie sporiteľa, podľa § 123ac zákona č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom sporení a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Tlačivo slúži ako oznámenie fyzickej osoby o zániku právneho postavenia sporiteľa.

Zdroj

Formulár vydává Sociálna poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť