Oznámenie o množstve prijatého a vydaného liehu a stave zásob liehu v spotrebiteľskom balení

SPDLHO/2007

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Tlačivo oznámenia vypĺňa a predkladá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predáva v daňovom voľnom obehu lieh v spotrebiteľskom balení alebo lieh zo spotrebiteľského balenia a ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu.

Zdroj

Formulár vydává Ministerstvo financií (MF SR)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť