Oznámenie o množstve prijatého a vydaného liehu a stave zásob liehu v spotrebiteľskom balení

SPDLHO/2007

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo oznámenia vypĺňa a predkladá právnická osoba alebo fyzická osoba, ktorá v rámci podnikateľskej činnosti na daňovom území predáva v daňovom voľnom obehu lieh v spotrebiteľskom balení alebo lieh zo spotrebiteľského balenia a ktorej colný úrad vydal povolenie na predaj spotrebiteľského balenia v daňovom voľnom obehu.

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo financií (MF SR) Vzor formuláru v PDF