Oznámenie o príjme, výdaji a stave zásob spotrebiteľského balenia liehu

SPDLHO2

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo vypĺňa a predkladá predkladateľ oznámenia, ktorý v rámci podnikateľskej činnosti a) plní lieh do spotrebiteľského balenia liehu, označuje spotrebiteľské balenie liehu kontrolnou známkou a uvádza ho do daňového voľného obehu (na trh na konečnú spotrebu), b) prijíma spotrebiteľské balenie liehu v režime pozastavenia dane alebo ho dováža z územia tretieho štátu, označuje ho kontrolnou známkou a uvádza ho do daňového voľného obehu (na trh na konečnú spotrebu) alebo do colného režimu voľný obeh, c) prijíma spotrebiteľské balenie liehu mimo pozastavenia dane a ďalej ho uvádza na trh, a to právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá predáva spotrebiteľské balenie liehu odberateľovi, ktorého identifikačné údaje sú mu známe d) prijíma spotrebiteľské balenie liehu mimo pozastavenia dane a predáva ho odberateľovi, ktorého identifikačné údaje mu nie sú známe, alebo predáva lieh zo spotrebiteľského balenia liehu na priamu ľudskú spotrebu na mieste, e) vydáva spotrebiteľské balenie liehu v režime pozastavenia dane právnickej osobe alebo fyzickej osobe v inom členskom štáte, f) vyváža spotrebiteľské balenie liehu v režime pozastavenia dane alebo mimo režimu pozastavenia dane právnickej osobe alebo fyzickej osobe so sídlom na území tretieho štátu, g) vydáva spotrebiteľské balenie liehu mimo režimu pozastavenia dane právnickej osobe alebo fyzickej osobe, ktorá v rámci podnikania obchoduje s takýmto liehom, h) vydáva spotrebiteľské balenie liehu z veľkoobchodných jednotiek odberateľovi liehu, ktorého identifikačné údaje sú mu známe.

Starší vzor

Oznámenie o výrobe, príjme a predaji liehu v spotrebiteľskom balení liehu (do 31.10.2004)


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Celkové usporiadanie strán. Výrazné zmeny aj v pokynoch.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo financií (MF SR) Vzor formuláru v PDF