Oznámenie o príjmoch

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Oznámenie o príjmoch za rok 2013 podľa § 10b ods. 1 písm. b) a e) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Starší vzor

Oznámenie o príjmoch za rok 2016


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Zmena v roku podania a inak odpadli všetky údaje z oddielu II, zostal len údaj o dividendách.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Union ZP Vzor formuláru v PDF