Oznámenie o príjmoch

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Oznámenie o príjmoch za rok .... podľa § 10b ods. 1 písm. b) a e) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o mene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Starší vzor

Oznámenie o príjmoch za rok 2014


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Změna na rok 2015

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť