Oznámenie o príjmoch

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Oznámenie o príjmoch za rok .... podľa § 10b ods. 1 písm. b) a e) zákona č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č. 95/2002 Z. z. o poisťovníctve a o mene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Starší vzor

Oznámenie o príjmoch


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Vo formulári v II. oddiele ubudli body a), b), c), d), a e.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) Vzor formuláru v PDF