Oznámenie o ukončení podnikania

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

V prípade, že podnikateľ z nejakých dôvodov živnosť nevykonáva, má možnosť živnosť ukončiť alebo pozastaviť. Ohlásenie ukončenia podnikania však nemožno vziať späť. Ohlásenie sa podáva na živnostenský úrad.

Starší vzor

Oznámenie o ukončení podnikania


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Zmenil sa celkový vzhľad formulára.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo vnútra (MV SR) Vzor formuláru v PDF