Oznámenie o ukončení podnikania

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

V prípade, že podnikateľ z nejakých dôvodov živnosť nevykonáva, má možnosť živnosť ukončiť alebo pozastaviť. Ohlásenie ukončenia podnikania však nemožno vziať späť. Ohlásenie sa podáva na živnostenský úrad.

Starší vzor

Oznámenie o ukončení podnikania


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Zmenil sa celkový vzhľad formulára.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Ministerstvo vnútra (MV SR)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť