Oznámenie o vykonaní úpravy základu dane podľa § 17 ods. 6

OZN176v17

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Podľa § 17 ods. 6 zákona môže daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (ďalej len „daňovník“) vykonať úpravu základu dane pre kontrolované transakcie, ktoré podliehajú úprave základu dane podľa § 17 ods. 5 zákona u inej závislej osoby na území Slovenskej republiky (ďalej len „iná závislá osoba“).Tento daňovník je povinný predložiť správcovi dane oznámenie o takto vykonanej úprave základu dane, a to osobitne za každú inú závislú osobu. Oznámenie sa podáva v lehote na podanie daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Oznámenie o vykonaní úpravy základu dane podľa § 17 ods. 6


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribyl údaj k zaškrtnutie - "Oznámenie sa viaže k riadnemu daňovému priznaniu / dodatočnému daňovému priznaniu". Ďalej pribyl údaj "Oznámenie podávam z dôvodu opravy ...". Na samostatnej strane sa vypĺňajú údaje o inej závislej osobe na území Slovenskej republiky.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa Vzor formuláru v PDF