Oznámenie o vyplatení, poukázaní alebo pripísaní úrokového príjmu

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Oznámenie je povinný predkladať vyplácajúci zástupca, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje úrok alebo iný výnos fyzickej osobe, ktorá je daňovníkom členského štátu Európskej únie, závislého územia členských štátov alebo územia tretieho štátu každoročne do 31. marca miestne príslušnému správcovi dane.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF