Oznámenie o vyplatení, poukázaní alebo pripísaní úrokového príjmu

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Oznámenie je povinný predkladať vyplácajúci zástupca, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje úrok alebo iný výnos fyzickej osobe, ktorá je daňovníkom členského štátu Európskej únie, závislého územia členských štátov alebo územia tretieho štátu každoročne do 31. marca miestne príslušnému správcovi dane.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydává Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť