Oznámenie o výrobe, príjme, výdaji a stave zásob liehu, ktorý nie je v spotrebiteľskom balení liehu

SPDLHO1

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo vypĺňa a predkladá predkladateľ oznámenia, ktorý v rámci podnikateľskej činnosti lieh, ktorý nie je v spotrebiteľskom balení a) vyrába v daňovom sklade, ktorým je podnik na výrobu liehu, b) regeneruje v užívateľskom podniku, c) prijíma v režime pozastavenia dane, d) prijíma, ako oslobodený od spotrebnej dane a používa ho v užívateľskom podniku, ak prijaté množstvo tohto liehu za kalendárny mesiac presiahne 50 l a., e) prijíma mimo režimu pozastavenia dane, f) dováža z územia tretieho štátu, g) vydáva v režime pozastavenia dane, h) vydáva mimo režimu pozastavenia dane.

Starší vzor

Oznámenie o výrobe, príjme a výdaji liehu, ktorý nie je v spotrebiteľskom balení liehu (do 31.10.2004)


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Celkové usporiadanie strán. Nová strana Stav zásob liehu. Výrazné zmeny aj v pokynoch.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom | Porovnanie informácií k vyplneniu

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo financií (MF SR) Vzor formuláru v PDF