Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne podľa § 49a ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Starší vzor

Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Vo formulári sú minimálne zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF