Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne podľa § 49a ods. 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov.

Starší vzor

Oznámenie o vzniku stálej prevádzkarne


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Zmena v bode II - vypustený § 16 ods. 2 štvrtej vety zákona o dani z príjmov - pribudol § 16 ods. 2 siedmej vety zákona o dani z príjmov

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť