Oznámenie o začatí poberania nepeňažných plnení

OZN4318v17

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 18 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov o začatí poberania nepeňažných plnení podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Oznámenie o začatí poberania nepeňažných plnení (platné od 1.1.2016)


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Minimálne zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Finančná správa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť