Oznámenie o začatí poberania nepeňažných plnení (platné od 1.1.2020)

OZN4318v20

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 18 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov o začatí poberania nepeňažných plnení podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Oznámenie o začatí poberania nepeňažných plnení (platné od 1.1.2017)


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Nevypĺňa sa právnická osoba iba fyzická osoba.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF