Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel podľa zákona č. 361/2014

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Daňovník, ktorému vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, je povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi dane miestne príslušnému podľa miesta evidencie vozidla do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti, okrem daňovníka - zamestnávateľa, ktorý vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel podľa zákona č. 361/2014


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Formulár bol kompletne zmenený.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF