Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel podľa zákona č. 361/2014

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Daňovník, ktorému vznikne alebo zanikne daňová povinnosť, je povinný oznámiť túto skutočnosť správcovi dane miestne príslušnému podľa miesta evidencie vozidla do 30 dní odo dňa vzniku alebo zániku daňovej povinnosti, okrem daňovníka - zamestnávateľa, ktorý vypláca cestovné náhrady zamestnancovi za použitie vozidla.

Starší vzor

Oznámenie o zániku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Vo formulári sú minimálne zmeny .

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť