Oznámenie o zániku už osvedčeného oprávnenia na podnikanie s uvedeným neskorším dňom začatia živnosti

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Tlačivo slúži ako oznámenie o zániku už osvedčeného oprávnenia na podnikanie s uvedeným neskorším dňom začatia živnosti.

Starší vzor

Oznámenie o zániku už osvedčeného oprávnenia na podnikanie s uvedeným neskorším dňom začatia živnosti


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribyly dve alternatívy, zda ukončiť živnostenské oprávnenie v celom rozsahu vydaného osvedčenia alebo iba u následovných predmetov podnikania uvedených na osvedčení o živnostenskom oprávnení.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Ministerstvo vnútra (MV SR)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť