Oznámenie o zániku už osvedčeného oprávnenia na podnikanie s uvedeným neskorším dňom začatia živnosti

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo slúži ako oznámenie o zániku už osvedčeného oprávnenia na podnikanie s uvedeným neskorším dňom začatia živnosti.

Starší vzor

Oznámenie o zániku už osvedčeného oprávnenia na podnikanie s uvedeným neskorším dňom začatia živnosti


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribyly dve alternatívy, zda ukončiť živnostenské oprávnenie v celom rozsahu vydaného osvedčenia alebo iba u následovných predmetov podnikania uvedených na osvedčení o živnostenskom oprávnení.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo vnútra (MV SR) Vzor formuláru v PDF