Oznámenie o zmene údajov uvedených v ohlásení živnosti / v žiadosti o koncesiu

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

V prípade zmien údajov uvedených v ohlásení živnosti, resp. v žiadosti o koncesiu je potrebné tieto nahlásiť na príslušný živnostenský úrad.

Starší vzor

Oznámenie o zmene údajov uvedených v ohlásení živnosti / v žiadosti o koncesiu


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
zmena v názve formulára pridaný údaj pre vyplnenie obchodného mena zdravotnej poisťovne

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Ministerstvo vnútra (MV SR)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť