Oznámenie o zmene údajov uvedených v ohlásení živnosti / v žiadosti o koncesiu

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

V prípade zmien údajov uvedených v ohlásení živnosti, resp. v žiadosti o koncesiu je potrebné tieto nahlásiť na príslušný živnostenský úrad.

Starší vzor

Oznámenie o zmene údajov uvedených v ohlásení živnosti / v žiadosti o koncesiu


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
zmena v názve formulára pridaný údaj pre vyplnenie obchodného mena zdravotnej poisťovne

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo vnútra (MV SR) Vzor formuláru v PDF