Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou (platné od 1.1.2018)

OZN4311v18

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 17 písm. a) zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) o zrazení a odvedení dane vyberanej srážkou z nepeňažného plnenia podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Oznámenie o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou (platné od 1.1.2017)


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Oznámenie podávam z dôvodu opravy údajov uvedených v predchádzajúcom oznámení, ktoré bolo správcovi dane podané dňa - vypĺňa sa deň podania). V tabulke "Súhrnné údaje o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou" pribyl riadok 01a. V samostatnej prílohe sa vyplňuje len jeden daňovník.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa Vzor formuláru v PDF