Oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne - súvisiaceho priestoru

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť, nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti. Oznámenie sa podáva na živnostenský úrad.

Starší vzor

Oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne - súvisiaceho priestoru


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
pridaný údaj na vyplnenie obchodného mena zdravotnej poisťovne vypustený údaj o oznámení zmien správcovi dane

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Ministerstvo vnútra (MV SR) Vzor formuláru v PDF