Oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne - súvisiaceho priestoru

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Prevádzkarňou sa rozumie priestor, v ktorom sa prevádzkuje živnosť, nie je ním priestor súvisiaci s prevádzkovaním živnosti ani technické a technologické zariadenie určené na prevádzkovanie živnosti alebo súvisiace s prevádzkovaním živnosti. Oznámenie sa podáva na živnostenský úrad.

Starší vzor

Oznámenie o zriadení/zrušení prevádzkarne - súvisiaceho priestoru


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
pridaný údaj na vyplnenie obchodného mena zdravotnej poisťovne vypustený údaj o oznámení zmien správcovi dane

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Ministerstvo vnútra (MV SR)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť