Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 13 o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou

OZN4313v20

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. g) zákona, ktoré boli poukázané alebo pripísané v prospech účtu fondu prevádzky, údržby a opráv.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 13 o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Minimálne zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF