Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 14 zákona o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou

OZN4314v20

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 14 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou (ďalej len „dohoda“) z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. h) zákona (ďalej len „oznámenie“)

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 14 zákona o uzavretí dohody s daňovníkom o nevyberaní dane zrážkou


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Minimálne zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa Vzor formuláru v PDF