Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 15 o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou

OZN4315v20

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods.15 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. i) a l) zákona, ktoré mu boli vyplatené, poukázané alebo pripísané v prospech.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 15 o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Minimálne zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF