Oznámenie platiteľa dane podľa §43 odst. 13 o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou

OZN4313v17

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Oznámenie platiteľa dane podľa § 43 ods. 13 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou z príjmov podľa § 43 ods. 3 písm. g) zákona, ktoré boli poukázané alebo pripísané v prospech účtu fondu prevádzky, údržby a opráv.

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Oznámenie platiteľa dane podľa §43 odst. 13 o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Minimálne zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Finančná správa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť