Oznámenie platiteľa príjmu o odvedení preddavku na daň

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Oznámenie o splnení povinnosti zraziť a odviesť preddavok na daň (zabezpečenie dane) zo zdaniteľných príjmov podľa § 44 ods. 2 až 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dani z príjmov“), ktoré je platiteľ príjmu podľa § 44 ods. 3 zákona o dani z príjmov povinný predložiť príslušnému správcovi dane.

Zdroj

Formulár vydáva Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR) Vzor formuláru v PDF