Oznámenie podľa § 44 ods. 3

OZN443v20

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení sumy na zabezpečenie dane podľa § 44 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Oznámenie podľa § 44 ods. 3 (platné od 1.1.2018)


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Minimálne zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa Vzor formuláru v PDF