Oznámenie podľa § 44 ods. 3

OZN443v18

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení sumy na zabezpečenie dane podľa § 44 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Oznámenie podľa § 44 ods. 3 (platné od 1.1.2017)


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Oznámenie podávam z dôvodu opravy údajov uvedených v predchádzajúcom oznámení, ktoré bolo správcovi dane podané dňa - vypĺňa sa deň). V samostatnej prílohe sa vyplňuje len jeden daňovník.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Finančná správa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť