Oznámenie podľa § 44 ods. 3

OZN443v21

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení sumy na zabezpečenie dane podľa § 44 ods. 3 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“).

Formulár umožnuje elektronické podanie

Starší vzor

Oznámenie o zrazení a odvedení sumy na zabezpečenie dane podľa § 44 ods. 3 (platné od 1.1.2020)


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Minimálne zmeny. V časti "Samostatná strana" pribyl v stĺpci "Druh zdaniteľného príjmu podľa § 16 ods. 1 písm. e)" bod "13".

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa Vzor formuláru v PDF