Oznámenie poistenca / platiteľa o zmenách Dôvera+ ZP

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Poistenec je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni najneskôr do ôsmich dní zmenu mena, priezviska a zmenu trvalého pobytu. Platiteľ poistného je povinný oznámiť príslušnej zdravotnej poisťovni zmenu svojho názvu, sídla, bydliska, identifikačného čísla, čísla bankového účtu, do ôsmich dní odo dňa zmeny.

Zdroj

Formulár vydává DÔVERA + zdravotná poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť