Oznámenie prevádzkovateľa o odvolaní/zániku poverenia zodpovednej osoby

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Oznámenie prevádzkovateľa o odvolaní/zániku poverenia zodpovednej osoby podľa § 26 zákona č. 122/2013 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 z. z.

Zdroj

Formulár vydává Úrad na ochranu osobných údajov

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť