Oznámenie prevádzkovateľa o poverení zodpovednej osoby

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Oznámenie prevádzkovateľa o poverení zodpovednej osoby výkonom dohľadu nad ochranou osobných údajov podľa § 25 ods. 2 zákona č. 122/2013 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 z. z.

Zdroj

Formulár vydáva Úrad na ochranu osobných údajov Vzor formuláru v PDF