Oznámenie prevádzkovateľa o zmene údajov

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Oznámenie prevádzkovateľa o zmene údajov podľa § 25 ods. 4 zákona č. 122/2013 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 z. z. v údajoch oznámených úradu podľa § 25 ods. 2 tohto zákona, ku ktorým došlo počas výkonu funkcie zodpovednej osoby.

Zdroj

Formulár vydává Oznámenie prevádzkovateľa o zmene údajov

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť