Oznámenie prevádzkovateľa príjemcom osobných údajov pri zmene spracúvaných údajov (GDPR)

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Ak správca osobných údajov odovzdáva údaje iným príjemcom, je povinný ich informovať o zmenách a požiadavkách osôb na ukončenie alebo obmedzenie spracovania. Možno k tomu využiť tento formulár.

Zdroj