Oznámenie prevádzkovateľa príjemcom osobných údajov pri zmene spracúvaných údajov (GDPR)

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Ak správca osobných údajov odovzdáva údaje iným príjemcom, je povinný ich informovať o zmenách a požiadavkách osôb na ukončenie alebo obmedzenie spracovania. Možno k tomu využiť tento formulár.

Vzor formuláru v PDF