Oznámenie sporiteľa nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Formulár slúži ako oznámenie sporiteľa nebyť zúčastnený na starobnom dôchodkovom sporení.

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF