Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania podľa článku 12 (1) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004. Toto oznámenie sa nevzťahuje na osoby, ktorým bol vystavený PD A1 podľa článku 13 nariadenia (ES) ak osoba zvyčajne vykonáva činnosti zamestnanca a/alebo samostatnú zárobkovú činnosť na území dvoch alebo viacerých členských štátoch.

Starší vzor

Oznámenie zamestnávateľa a zamestnanca o zmenách, ktoré nastali počas doby vyslania


Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF