Oznámenie zamestnávateľa o vzniku platobnej neschopnosti

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Tlačivo predkladá zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty, ktorí sú povinní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa do ôsmich dní od jej vzniku.

Starší vzor

Oznámenie zamestnávateľa o vzniku platobnej neschopnosti


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Minimálne textové zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydává Sociálna poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť