Oznámenie zamestnávateľa o vzniku platobnej neschopnosti

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo predkladá zamestnávateľ, predbežný správca konkurznej podstaty alebo správca konkurznej podstaty, ktorí sú povinní oznámiť pobočke Sociálnej poisťovne platobnú neschopnosť zamestnávateľa do ôsmich dní od jej vzniku.

Starší vzor

Oznámenie zamestnávateľa o vzniku platobnej neschopnosti


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Minimálne textové zmeny.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Súvisiace formuláre

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF