Oznámenie zamestnávateľa podľa § 15a ZDP

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný oznámiť správcovi dane výšku sumy zrazenej a odvedenej osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti v lehote podľa § 49 ods. 2 ZDP ustanovenej pre podávanie prehľadu, t.j. do konca kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac na osobitnom tlačive – oznámenie zamestnávateľa podľa § 15a ZDP.

Zdroj

Formulár vydává Daňové riaditeľstvo Slovenskej republiky (DR SR)

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť