Oznámenie zamestnávateľa podľa § 15a zákona o dani z príjmu

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Zamestnávateľ, ktorý je platiteľom dane, je povinný oznámiť správcovi dane výšku sumy zrazenej a odvedenej osobitnej dane vybraného ústavného činiteľa z príjmu zo závislej činnosti v lehote podľa § 49 ods. 2 ZDP ustanovenej pre podávanie prehľadu, t.j. do konca kalendárneho mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac na osobitnom tlačive - oznámenie zamestnávateľa podľa § 15a ZDP.

Zdroj

Formulár vydáva Finančná správa SR Vzor formuláru v PDF