Oznámenie zmien informačného systému osobných údajov

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Oznámenie zmien informačného systému osobných údajov (ďalej len „informačný systém) podľa § 40 ods. 1 zákona č. 122/2013 z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 84/2014 z. z.

Zdroj

Formulár vydává Úrad na ochranu osobných údajov

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť