Oznámenie zmien rozhodných na poukazovanie dávok dôchodkového zabezpečenia na účet v banke

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Tlačivo slúži k oznámeniu zmien na poukazovanie dávok na účet.

Starší vzor

Oznámenie zmien rozhodných na poukazovanie dávok dôchodkového zabezpečenia na účet v banke


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Menšie zmeny v texte.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydává Sociálna poisťovňa

Predloha v PDF | Otvoriť v PDF editoru | Stiahnúť a vyplniť