Oznámenie zmien rozhodných na poukazovanie dávok dôchodkového zabezpečenia na účet v banke

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo slúži k oznámeniu zmien na poukazovanie dávok na účet.

Starší vzor

Oznámenie zmien rozhodných na poukazovanie dávok dôchodkového zabezpečenia na účet v banke


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Pribudou údaj iban na miesto čísla účtu.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj

Formulár vydáva Sociálna poisťovňa Vzor formuláru v PDF