Pisomná dohoda medzi zamestnávatelom a zamestnancom o použití cestného motorového vozidla iného, než poskytnutého zamestnávatelom, na pracovnú cestu

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Tlačivo služí ako písomná dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom o použití cestného motorového vozidla.

Starší vzor

Súhlas na použitie súkromného dopravného vozidla na pracovnú cestu


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Kompletne nová forma tlačiva.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Vzor formuláru v PDF