Plná moc

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Plná moc dokumentuje jednostranný právny úkon, ktorým splnomocnec preukazuje oprávnenie konať právne úkony za splnomocniteľa voči príslušným tretím osobám.

Zdroj