Plná moc

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Plná moc dokumentuje jednostranný právny úkon, ktorým splnomocnec preukazuje oprávnenie konať právne úkony za splnomocniteľa voči príslušným tretím osobám.

Vzor formuláru v PDF