Pokladničný doklad

Stiahnúť a vyplniť

Vypľňajte formuláre na počítači. Ušetrítete 50% času s programom FORM studio pre Windows.

Informáie k tlačivu

Pokladničné operácie s peniazmi v hotovosti sa účtujú na základe príjmových (výdavkových) pokladničných dokladov alebo iných dokladov, ktoré ich nahrádzajú (napr. doklad o vyúčtovaní pracovnej cesty). Opisujú skutočný pohyb peňazí z/do pokladnice.

Starší vzor

Pokladničný doklad


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Drobné zmeny vo formuláciách.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Zdroj