Poštový peňažný poukaz H

Ušetrite pri práci s formulármi až 50% času.

To ma zaujíma

Informáie k tlačivu

Táto služba je určená na jednorazové, ale aj opakované zasielanie peňažných hotovostí príjemcovi. Poštové peňažné poukazy H sú vyplácané v hotovosti priamo doručovateľom alebo pri priehradke príslušnej dodávacej pošty. Ak nemožno poukaz vyplatiť adresátovi, pošta ho vyplatí oprávnenému prijímateľovi.

Starší vzor

Poštový peňažný poukaz H


Zmeny oproti predchádzajúcemu vzoru:
Doplnil sa znak Eura.

Porovnanie s predchádzajúcim vzorom

Vzor formuláru v PDF